ROŚLINY NA WIDELCU

 •  

  W marcu 2019 roku rusza program „Rośliny na widelcu”, w ramach którego będziemy organizować warsztaty zdrowego odżywiania. 

  Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów zdrowego odżywiania dla uczniów szkół podstawowych, personelu szkół odpowiadającego za przygotowanie posiłków, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich innych osób, którym na co dzień potrzebna jest wiedza z zakresu zdrowego odżywiania.

  Celem inicjatywy jest wyrabianie wśród uczniów świadomych i zdrowych nawyków żywieniowych. Najważniejszą rolę odgrywa tu otoczenie, co sprawia, że propagowanie zdrowych wyborów to proces czasochłonny i wymagający wszechstronnego zaangażowania. Zależy nam więc, aby nasi partnerzy dostrzegali, podobnie jak my, problemy i zagrożenia dotykające młode pokolenie.

  Cele spotkań wykładowych:
   
  1. Budowanie świadomości tego, że dobieranie prawidłowych elementów pożywienia jest kluczowe dla zdrowia dziecka teraz i w przyszłości. 

  2. Wykształcenie umiejętności identyfikowania produktów żywnościowych naturalnych i nieprzetworzonych – podstawy zdrowego żywienia i gotowania.  

  3. Motywowanie dziecka do zdrowego żywienia: zachęcanie do zdrowego gotowania i wybierania prawidłowych produktów.
   
  Zapraszamy do udziału w programie Rośliny na widelcu!

  Operacja pod nazwą "Rośliny na widelcu" współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Dizałania Gościnna Wielkopolska w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wielskie"

  logotypy_11.jpg logotypy_03.jpg  logotypy_06.jpg  logotypy_14.jpg