ROŚLINY NA WIDELCU

 • logotypy_11.jpg   logotypy_06.jpg   logotypy_03.jpg   logotypy_14.jpg  

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

   

  Operacja pn: „Rośliny na widelcu” współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

  Realizacja operacji znacząco przyczyniła się do osiągnięcia wskaźników rezultatu opisanych w LSR. Z utworzonego i wdrożonego innowacyjnego społecznego programu edukacyjnego dotyczącego lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych potraw i zdrowego żywienia skorzystało łącznie 2.040 osób, w tym co najmniej 300 osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR ( kobiety i osoby w wieku 50+)