Warsztaty rozwojowe

  • "Warsztaty otwórz oczy zobacz siebie", to cykl warsztatów rozwojowych zaplanowany na kilka edycji. Głównym ich celem jest zapewnienie młodzieży lepszego startu w dorosłe i samodzielne życie, dając fundamenty pod świadome życiowe wybory. Program skoncentrowany na rozwoju osobistym poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości, odbudowanie niskiej samooceny i praca z przekonaniami