Heweliusz

  • Już dzisiaj wybierz najlepszy zawód…….

    Fundacja oraz Centrum Edukacji Heweliusz byli oraganizatorami zajęć, które miały na celu pomóc podjąć decyzję co do wyboru ścieżki kariery zawodowej. Na Centrum Edukacji Heweliusz składał się cykl zajęć z wybranych specjalizacji. Unikatowymi elementami Centrum było spotkanie z coachem oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. To dzięki nim można było dowiedzieć się jak funkcjonuje rynek pracy, a  także  upewnić się co do swoich mocnych stron. Te zajęcia były fundamentem do dalszych działań. Po nich każdy ze słuchaczy rozpoczynał cykl spotkań w ramach jednej wybranej specjalizacji tj.: architekt, biotechnolog, ekonomista, logistyk, menadżer projektów. W sumie na jeden cykl składało się 15 godzin zajęć. Wybór tych zawodów nie był przypadkowy. Był on poparty badaniami trendów rynkowych. To właśnie specjaliści z tych dziedzin, za kilka lat, będą najbardziej pożądani przez pracodawców. Prowadzone w ramach Centrum Edukacji Heweliusz zajęcia miały charakter praktyczny, opierający się na ćwiczeniach i doświadczeniach.

    Nauka w Centrum Edukacji Heweliusz to nie tylko wczuwanie się w rolę biotechnologa czy architekta – to spotkanie z rówieśnikami i przestrzeń do weryfikowania własnych możliwości.To rzeczywista szansa na sprawdzenie swoich umiejętności i wybranie właściwej drogi do kariery zawodowej.