English Camp Pakosław

  • Celem obozu jest doskonalenie umiejętności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia w języku angielskim dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, międzynarodową kadrę lektorów. Program obejmuje wiele godzin nauki języka angielskiego oraz liczne zajęcia uzupełniające: warsztaty teatralne, zajęcia integracyjne, rekreacyjne, sportowe, warsztaty tematyczne i inne