Akademia DUDA

  • Edukacja, rozwój osobisty, zadowolenie i radość to tylko część z określeń, które nam Rodzicom każdego dnia nasuwają się myśląc o szczęściu naszych dzieci.

    Akademia DUDA powołana przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda tworzy przestrzeń do pogłębiania wiedzy o sobie, daje możliwość rozwoju i wzmacniania swoich mocnych stron, a także wspiera w przełamywaniu barier. Jest miejscem spotkania się z rówieśnikami i wymianą wzajemnych doświadczeń.  • "Warsztaty otwórz oczy zobacz siebie", to cykl warsztatów rozwojowych zaplanowany na kilka edycji. Głównym ich celem jest zapewnienie młodzieży lepszego startu w dorosłe i samodzielne życie, dając fundamenty pod świadome życiowe wybory. Program skoncentrowany na rozwoju osobistym poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości, odbudowanie niskiej samooceny i praca z przekonaniami

  • Celem obozu jest doskonalenie umiejętności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia w języku angielskim dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, międzynarodową kadrę lektorów. Program obejmuje 80 godzin nauki języka angielskiego oraz liczne zajęcia uzupełniające: warsztaty teatralne, zajęcia integracyjne, rekreacyjne, sportowe, warsztaty tematyczne i inne

  • Już dzisiaj wybierz najlepszy zawód……. Fundacja oraz Centrum Edukacji Heweliusz organizują zajęcia, które pomogą podjąć decyzję co do wyboru ścieżki kariery zawodowej.