• Program stypendialny Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda od lat pomaga młodzieży w realizacji marzeń związanych z kształceniem. W ramach programu stypendia otrzymało już prawie 400 zdolnych młodych ludzi.

  • Edukacja, rozwój osobisty, zadowolenie i radość to tylko część z określeń, które nam Rodzicom każdego dnia nasuwają się myśląc o szczęściu naszych dzieci. Akademia DUDA powołana przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda tworzy przestrzeń do pogłębiania wiedzy o sobie, daje możliwość rozwoju i wzmacniania swoich mocnych stron, a także wspiera w przełamywaniu barier. Jest miejscem spotkania się z rówieśnikami i wymianą wzajemnych doświadczeń. W ramach Akademii DUDA realizowany jest m.in projekt „Otwórz oczy zobacz siebie“, który składa sie z dwóch równolegle prowadzonych warsztatów:„Wzmacniam siebie i poczucie własnej wartości” oraz „Ja w grupie, grupa ze mną”, i kierujemy do młodzieży w wieku 13-20 lat.

  • Zainicjowany przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, projekt „Moja Szkoła 1:1”, skierowany jest do lokalnych szkół z okolicznych powiatów. Jego celem jest wsparcie kształcenia uczniów oraz odkrywanie nowych, obiecujących talentów, które czasami ze względu na brak wystarczających środków, nie mogą pokonać barier uniemożliwiających dalszy rozwój.

  • Aktywność Fundacji wykracza również poza programy: „Stypendialny” i „Moja Szkoła”. Angażujemy się w doraźne akcje pomocy charytatywnej polegającej na finansowaniu lub dofinansowywaniu potrzeb zgłaszanych przez placówki pomocy społecznej oraz szpitale. Pomagamy również osobom indywidualnym, znajdującym się w niezwykle trudnej i przykrej sytuacji osobistej.

  • Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda wyciąga pomocną dłoń. Wraz z partnerami programu, kierując się misją pomocy, udzielamy wsparcia w postaci przekazania wyprawki szkolnej najbardziej potrzebującym.

  • W marcu 2019 roku rusza program „Rośliny na widelcu”, w ramach którego będziemy organizować warsztaty zdrowego odżywiania. Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów zdrowego odżywiania dla uczniów szkół podstawowych, personelu szkół odpowiadającego za przygotowanie posiłków, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich innych osób, którym na co dzień potrzebna jest wiedza z zakresu zdrowego odżywiania.