• Program stypendialny Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda od lat pomaga młodzieży w realizacji marzeń związanych z kształceniem. W ramach programu stypendia otrzymało już prawie 400 zdolnych młodych ludzi.

  • Edukacja, rozwój osobisty, zadowolenie i radość to tylko część z określeń, które nam Rodzicom każdego dnia nasuwają się myśląc o szczęściu naszych dzieci. Akademia DUDA powołana przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda tworzy przestrzeń do pogłębiania wiedzy o sobie, daje możliwość rozwoju i wzmacniania swoich mocnych stron, a także wspiera w przełamywaniu barier. Jest miejscem spotkania się z rówieśnikami i wymianą wzajemnych doświadczeń. W ramach Akademii DUDA realizowany jest m.in projekt „Otwórz oczy zobacz siebie“, który składa sie z dwóch równolegle prowadzonych warsztatów:„Wzmacniam siebie i poczucie własnej wartości” oraz „Ja w grupie, grupa ze mną”, i kierujemy do młodzieży w wieku 13-20 lat.

  • Zainicjowany przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, projekt „Moja Szkoła 1:1”, skierowany jest do lokalnych szkół z okolicznych powiatów. Jego celem jest wsparcie kształcenia uczniów oraz odkrywanie nowych, obiecujących talentów, które czasami ze względu na brak wystarczających środków, nie mogą pokonać barier uniemożliwiających dalszy rozwój.

  • Aktywność Fundacji wykracza również poza programy: „Stypendialny” i „Moja Szkoła”. Angażujemy się w doraźne akcje pomocy charytatywnej polegającej na finansowaniu lub dofinansowywaniu potrzeb zgłaszanych przez placówki pomocy społecznej oraz szpitale. Pomagamy również osobom indywidualnym, znajdującym się w niezwykle trudnej i przykrej sytuacji osobistej.

  • Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda wyciąga pomocną dłoń. Wraz z partnerami programu, kierując się misją pomocy, udzielamy wsparcia w postaci przekazania wyprawki szkolnej najbardziej potrzebującym.