•                                                             OGŁOSZENIE

  o licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na pomoc policjantowi – Markowi Ostrowskiemu, podczas festynu charytatywnego pt. „Razem podarujmy plaster Markowi”

  Fundacja Rodziny DUDA im. Maksymiliana Duda z siedzibą w Grąbkowie, wpisana KRS pod numerem 0000203927

  zawiadamia, że w dniu 25 września 2016 r. podczas imprezy artystyczno – rozrywkowej w formie festynu charytatywnego pt. ”Razem podarujmy plaster Markowi”, organizowanego w parku przy Domu Kultury w Rawiczu godzinach 14:00 do 19:00, odbędzie się licytacja charytatywna. Cały przychód uzyskany z licytacji zostanie przeznaczony na pomoc Markowi Ostrowskiemu.

 • Fundacja ogłosiła nabór wniosków do XI edycji programu stypendialnego na rok szkolny 2016/2017, termin składania dokumentów upływa 10 września br.

  Szczegóły programu w regulaminie.

 • Edukacja, rozwój osobisty, zadowolenie i radość to tylko część z określeń, które nam Rodzicom każdego dnia nasuwają się myśląc o szczęściu naszych dzieci. Akademia DUDA powołana przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda tworzy przestrzeń do pogłębiania wiedzy o sobie, daje możliwość rozwoju i wzmacniania swoich mocnych stron, a także wspiera w przełamywaniu barier. Jest miejscem spotkania się z rówieśnikami i wymianą wzajemnych doświadczeń. W ramach Akademii DUDA realizowany jest m.in projekt „Otwórz oczy zobacz siebie“, który składa sie z dwóch równolegle prowadzonych warsztatów:„Wzmacniam siebie i poczucie własnej wartości” oraz „Ja w grupie, grupa ze mną”, i kierujemy do młodzieży w wieku 13-20 lat.

 • Decydując się na dołączenie do grona przyjaciół Fundacji, możecie Państwo pomóc jednemu ze stypendystów poprzez dofinansowanie programu właśnie dla niego. Nagrodą będzie nie tylko uśmiech i zadowolenie dziecka, ale również świadomość, że Państwa wsparcie będzie przyszłościową inwestycją w rozwój młodych talentów, wybitnych indywidualności, które stanowią potencjał naszego społeczeństwa.

OSTATNIE WYDARZENIA